Questions and Answers

پاسخ سئوالات عمومی


برای انتشار تک آهنگ در بیست رپ، آهنگ را به همراه جلد و اطلاعات دست‌اندرکاران به آدرس زیر ارسال کنید

در نظر داشته باشد :
در صورتی که تصمیم دارید آهنگتان در پلتفرم‌های دیگری نظیر: ساندکلاد، اسپاتی‌فای، یوتیوب و ... منتشر کنید،حالت دسترسی آهنگتان در این پلتفرم‌ها را به صورت خصوصی قرارداده و آدرس مربوطه را  برای ما در همان ایمیل  ارسال کنید تا در پست مربوطه‌ی شما پیوست شود (و لطفا تا قبل تعیین زمان پخش حالت دسترسی آثار را به عمومی تغییر ندهید)
ایمیل های گروهی و یا با اطلاعات ناقص بررسی نخواهند شد
آهنگ و عکس و توضیحات مربوطه از جمله نام خواننده، نام آهنگ، نام آهنگساز و ... را به فارسی و انگلیسی در یک ایمیل برای ما ارسال کنید، توجه داشته باشید فایل های فشرده ( زیپ یا رار)بررسی نخواهند شد، پس فایل ها را به صورت جداگانه (در یک ایمیل) اتچ (پیوست) یا در یکی از آپلودسنتر‌ها مثل پیک‌وفایل آپلود و لینک مربوطه را برای ما ارسال کنید
ضمناً اثر باید توسط خود صاحب اثر ارسال گردید
یکی از مهم ترین اولیت های ما برای همکاری با هنرمندان، پیشرفت و تداوم فعالیت‌است، اگر اثری را ارسال کردید که مورد تائید قرار نگرفت حتماً آثار بعدی خود را برای ما ارسال کنید

نکته ی آخر، تنها راه ارسال آثار از طریق ایمیل است، اپراتور‌های پاسخ‌گو در شبکه‌های مجازی مسئول انتشار آثار نیستند
در صورتی که سه آهنگ پیاپی از شما به صورت حمایتی در بیست رپ منتشر شد، شما میتوانید در یک ایمیل تمامی آثار خود را با ذکر زمان انتشار، متن آهنگ، کاور و دیگر اطلاعات ارسال کنید، تا همکاران ما در اولین فرصت آرشیو شما را تکمیل نمایند